Nasza oferta edukacyjna

G17

sala polonistyczna

G12

ubikacja chłopców

G13

ubikacja nauczycieli

G15

salka rewalidacyjna

G06

szatnie (wejście rezerwowe)

G03

sala matematyczna

G02a

magazyn środków czystości

G08

pracownia biologiczno-chemiczna

G05

szatnie uczniowskie

G07

pracownia językowa

G09

pracownia językowa

G14

gabinet pedagoga

G16

sala matematyczna

G02

gabinet pielęgniarki

G04

sala muzyczno-plastyczna

G10

pomieszczenie gospodarcze

G11

ubikacja dziewcząt

G22

sklepik szkolny

G01

duża sala gimnastyczna GSg

Budynki, pomieszczenia, sale szkolne

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

P07

sala edukacji wczesnoszkolnej

P04

kantorek na sprzęt nagłaśniający

P03

mała sala gimnastyczna PSg

P09

kantorek (pod schodami)

P06

sala edukacji wczesnoszkolnej

P08

ubikacja dla klas I-III

P10

sala edukacji wczesnoszkolnej

P02

wejście do szatni gimnastycznych

P05

gabinet z-cy dyrektora

P01

biblioteka, czytelnia (wejście z budynku P)

P11

sala edukacji wczesnoszkolnej

P12

sala edukacji wczesnoszkolnej

Objaśnienie prostokątne:

P13

ubikacja dla uczniów

P14

ubikacja dla nauczycieli

P15

były sklepik

P16

archiwum

P17

stołówka szkolna

P18

ubikacja dla uczniów

P19

świetlica szkolna

P20

sala edukacji wczesnoszkolnej

P21

świetlica szkolna

P22

religijna

P22a

polonistyczna

P23i

informatyczna

P23a

kantorek informatyczny

G20

sala geograficzno-fizyczna

G18

sala historyczna

G19

sala językowa

G21i

pracownia informatyczna

G23

pomieszczenie gospodarcze

G24

ubikacja dziewcząt

G25

ubikacja chłopców

G26

ubikacja nauczycieli

L1

sekretariat

L1a

gabinet dyrektora

L2

pokój nauczycielski

L3

biblioteka, czytelnia (wejście z łącznika L)

S01

pomieszczenie konserwatora

S02

pomieszczenie konserwatora

S03

magazyn

S04

 

S05

 

S06

piwnica na warzywa

S07

magazyn sprzętu gospodarczego

S08

szatnie dla uczniów młodszych

S09

kotłownia

S10

kantorek (pod schodami)

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Pole tekstowe: Budynek P
Pole tekstowe: Budynek G
Pole tekstowe: Szatnie S
Pole tekstowe: Łącznik L

Siatka godzinowa dla uczniów

Podstawa programowa

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

Przedmiot

liczba godzin

Klasy I-III

kl. 1

kl. 2

kl. 3

 

 

 

 

 

 

edukacja wczesnoszkolna

12

12+1

13

-

-

-

-

-

-

edukacja plastyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

edukacja muzyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

edukacja informatyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

edukacja językowa (j. angielski)

2

2

2

-

-

-

-

-

-

wychowanie fizyczne

3

3

3

-

-

-

-

-

-

religia

2

2

2

-

-

-

-

-

-

Razem

22

23

23

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa programowa

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

Przedmiot

liczba godzin

Klasy IV-VIII + G3

 

 

 

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

kl. G3

religia

-

-

-

2

2

2

2

2

2

język angielski

-

-

-

3

3

3

3

3

2

język niemiecki

-

-

-

-

-

-

2

2

2

biologia

-

-

-

-

1

-

2

1

1

chemia

-

-

-

-

-

-

2

2

1

edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

-

-

-

1

1

fizyka

-

-

-

-

-

-

2

2

1

geografia

-

-

-

-

1

-

2

1

2

historia

-

-

-

1

2

-

2

2

2

historia i społeczeństwo

-

-

-

-

-

2

-

-

-

informatyka

-

-

-

1

1

-

1

1

1

język polski

-

-

-

5

5

5

5

5

5

zajęcia z wychowawcą

-

-

-

1

1

1

1

1

1

matematyka

-

-

-

4

4+1

4

4+1

4

5

muzyka

-

-

-

1

1

1

1

-

-

plastyka

-

-

-

1

1

1

1

-

-

przyroda

-

-

-

2

-

3

-

-

-

technika

-

-

-

1

1

-

-

-

-

wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

-

-

-

2

1

wychowanie fizyczne

-

-

-

4

4

4

4

4

4

zajęcia artystyczne

-

-

-

-

-

-

-

-

1

zajęcia komputerowe

-

-

-

-

-

1

-

-

-

zajęcia techniczne

-

-

-

-

-

1

-

-

1

wych. do życia w rodzinie

-

-

-

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Razem

22

23

23

26,5

28,5

28,5

35,5

33,5

33,5