Nasza oferta edukacyjna

Pomieszczenie nr G12

Pracownia matematyczna

gospodarz: mgr Izabella Ralska, mgr Izabella Malinowska

Pomieszczenie nr G13

Pracownia polonistyczna

gospodarzl: mgr Jolanta Furtak, mgr Grażyna Drożdż

Pomieszczenie nr G15

Pracownia j. niemieckiego

gospodarz: mgr Jan Chęciński

Pomieszczenie nr G6

Biblioteka i czytelnia

gospodarz: mgr Dorota Kocznur

Regulamin biblioteki

Pomieszczenie nr G3

Świetlica

gospodarz: mgr Elżbieta Jania

Pomieszczenie nr G2

Pracownia matematyczna

gospodarz: mgr Marian Batko, mgr Halina Kosiba

Pomieszczenie nr G8

Pracownia biologiczno-chemiczna

gospodarz: mgr J. Kaczmarczyk, mgr Maria Urbaniak-Malina, mgr Kasprzycka Grażyna

Pomieszczenie nr G5

Pracownia polonistyczna

gospodarz: mgr Marta Bednarz

Pomieszczenie nr G7

Pracownia językowa

gospodarz: mgr Marta Talaga, mgr Anna Jaśkowiec

Pomieszczenie nr G9

Pracownia plastyczna, językowa

gospodarz: mgr Jan Bajgrowicz, mgr Beata Kosela-Ćwierz

Pomieszczenie nr G14

Pracownia historyczna i wos

gospodarz: mgr Agata Wyskoczyńska

Pomieszczenie nr G16

Pracownia geograficzno-fizyczna

gospodarz: mgr Małgorzata Podmokły, mgr Małgorzata Krok

Pomieszczenie nr G1

Gabinet pielęgniarki

gospodarz: pielęgniarka licencjonowana Elżbieta Kabaja

Pomieszczenie nr G4

Sekretariat, gabinet z-cy dyrektora

sekretarka: mgr Ewa Ślusarczyk, Anna Mazur

z-ca dyrektora: mgr Andrzej Jasek

Pomieszczenie nr G10

Gabinet psychologa szkolnego

gospodarz: mgr Barbara Małek

Pomieszczenie nr G11

Pokój nauczycielski

 

Pomieszczenie nr SgG

Sala gimnastyczna

gospodarz: mgr Jacek Łętocha, mgr Jolanta Cyganek

Sale, pomieszczenia, korytarze, boiska i teren wokół

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

Pomieszczenie nr 5

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Teresa Kordula

Pomieszczenie nr 2

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Katarzyna Hanula

Pomieszczenie nr 1

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Renata Makselan

Pomieszczenie nr 8i

Pracownia informatyczna

gospodarz: mgr Andrzej Jasek

Pomieszczenie nr 4

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Anna Nalepa

Pomieszczenie nr 6

 

gospodarz: mgr Wioletta Górka

Pomieszczenie nr 9

Pracownia techniczna

gospodarz: mgr Izabella Malinowska, mgr Bernadetta Kowalczyk

Pomieszczenie nr 0

Sekretariat, gabinet dyrektora i z-cy

sekretarka: Monika Szczepaniak

dyrektor: mgr Anna Skóra, mgr B. Pachacz

Pomieszczenie nr 3

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Marta Chlebicka

Pomieszczenie nr SgP

Sala gimnastyczna

gospodarz: mgr Barbara Ślusarczyk, mgr Barbara Pachacz

Pomieszczenie nr 10

Pracownia polonistyczna

gospodarz: mgr Agnieszka Jasek

Pomieszczenie nr 18

Edukacja wczesnoszkolna

gospodarz: mgr Barbara Skałka

Objaśnienie prostokątne:

dodatkowy serwis

·  komunikaty

·  lekcje

·  zastępstwa

·  kalendarz

·  nauczyciele

·  klasy

·  itp.

Siatka godzinowa dla uczniów 2018/19

Podstawa programowa

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

 

Przedmiot

liczba godzin

Klasy I-III

kl. 1

kl. 2

kl. 3

 

 

 

 

 

 

min. liczba godz. w cyklu

edukacja wczesnoszkolna

12

12+1

13

-

-

-

-

-

-

 

edukacja plastyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

edukacja muzyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

edukacja informatyczna

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

edukacja językowa (j. angielski)

2

2

2

-

-

-

-

-

-

 

wychowanie fizyczne

3

3

3

-

-

-

-

-

-

 

religia

2

2

2

-

-

-

-

-

-

 

Razem

22

23

23

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa programowa

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

nowa

nowa

stara

 

Przedmiot

liczba godzin

Klasy IV-VIII + G3

 

 

 

kl. 4

kl. 5

kl. 6

kl. 7

kl. 8

kl. G3

min. liczba godz. w cyklu

religia

-

-

-

2

2

2

2

2

2

 

język angielski

-

-

-

3

3

3

3

3

2

 

język niemiecki

-

-

-

-

-

-

2

2

2

 

biologia

-

-

-

-

1

-

2

1

1

 

chemia

-

-

-

-

-

-

2

2

1

 

edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

-

-

-

-

-

1

1

 

fizyka

-

-

-

-

-

-

2

2

1

 

geografia

-

-

-

-

1

-

2

1

2

 

historia

-

-

-

1

2

-

2

2

2

 

historia i społeczeństwo

-

-

-

-

-

2

-

-

-

 

informatyka

-

-

-

1

1

-

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

-

-

-

5

5

5

5

5

5

 

zajęcia z wychowawcą

-

-

-

1

1

1

1

1

1

 

matematyka

-

-

-

4

4+1

4

4+1

4

5

 

muzyka

-

-

-

1

1

1

1

-

-

 

plastyka

-

-

-

1

1

1

1

-

-

 

przyroda

-

-

-

2

-

3

-

-

-

 

technika

-

-

-

1

1

-

-

-

-

 

wiedza o społeczeństwie

-

-

-

-

-

-

-

2

1

 

wychowanie fizyczne

-

-

-

4

4

4

4

4

4

 

zajęcia artystyczne

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

zajęcia komputerowe

-

-

-

-

-

1

-

-

-

 

zajęcia techniczne

-

-

-

-

-

1

-

-

1

 

wych. do życia w rodzinie

-

-

-

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

 

Razem

22

23

23

26,5

28,5

28,5

35,5

33,5

33,5