Pedagog i psycholog szkolny

Sieć placówek wspierających rodzinę:

Tu znajdziesz pomoc, znajdując się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Niebieska Linia (Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie)

801 120 002

 

Kryzysowy Telefon Zaufania

116 123

 

Poradnia Telefoniczna Niebieskiej Linii

226 687 000

 

Pomarańczowa Linia (pomaga rodzicom, których dzieci piją)

801 661 166, 800 661 166

 

POLICJA w Myślenicach

Komenda Miejska Policji w Myślenicach - ul. Jagiellońska

123 729 000, 123 729 211, Dzielnicowy - 123 729 223

 

Sąd Rejonowy w Myślenicach - ul. Piłsudskiego 7

122 720 660

Kuratorzy rodzinni i dla nieletnich - ul. Piłsudskiego 7

123 735 166

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Myślenice

122 720 589

 

Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach - ul. Słowackiego 82

122 721 998

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii Myślenice - Pardyaka 5/4

122 720 613, kom. 697 784 033

 

Centrum Profilaktyczno-Dydaktyczne w Myślenicach w budynku „Sokół” - ul. Jordana 3

122 740 012, kom. 502 518 243

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach - ul. Kazimierz Wielkiego

122 743 780, 122 749 813

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie Myślenice - Jagiellońska 4

122 710 429, kom. 510 132 396

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myślenicach - ul. Rynek8/9

126 932 385

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Myślenice - Szpitalna 2

122 730 213

 

Poradnia terapii uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - ul. Szpitalna 2

122 721 085

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków - Radziwiłowska 8b

124 218 248, 124 219 282

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Klinika Psychiatrii Dziecięcej i Terapii w Krakowie - ul. Kopernika 20a

124 248 743, 124 248 749, 124 215 959

 

Zakład Terapii Rodzin - leczenie nerwic - Kraków, ul. Kopernika 21a

124 248 718, ambulatorium 124 248 755, 124 248 750, 124 248 751

 

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień i Współuzależnień - ul. Wielicka 73

124 255 784, 124 255 747

Pole tekstowe: Pedagog - 2022/23

Dokumenty i prezentacje dla rodziców:

 

Tajemnice dobrej pamięci - prezentacja w PDF

Postawy rodziców, które mogą doprowadzić do agresji u dzieci.

Ograniczenie ryzyka używania środków psychoaktywnych.

Jak się uczyć - prezentacja w PDF

Stres - prezentacja w PDF

Motywacja - prezentacja w PDF

Agresja i przemoc - prezentacja w PDF

Style uczenia się - prezentacja w PDF

Asertywność - prezentacja

Nowe substancje psychoaktywne - prezentacja

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

Badania i ankiety

 

Bezpieczeństwo - ankieta z 2016r - plik PDF

Uzależnienia - ankieta z 2015r - plik PDF

mgr Barbara Jaśkowiec - pokój G14

tel. bezpośredni: 123 724 331 (awaria)

e-mail: barbara.jaskowiec.spt@gmail.com

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2022/23

08:35 - 14:35

08:50 - 13:50

08:00 - 11:00

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

Pole tekstowe: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Barbara Jaśkowiec
Pole tekstowe: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Dorota Kocznur

poniedziałek

wtorek

wtorek

czwartek

 

klasa 7a, 7b

klasa 6a

klasa 8a, 8b

klasy 4a

 

wtorek

środa

czwartek

piątek

14:35 - 15:20

12:45 - 13:30

14:35 - 15:20

11:45 - 12:30

 

klasa 5b

klasy 3a

klasa 5a

klasa 6b

12:45 - 13:30

11:45 - 12:30

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Pole tekstowe: Pedagog specjalny - 2022/23

mgr Karolina Dąbrowska - pokój G15

tel.: (brak)

e-mail: karolinadabrowska.spt@gmail.com

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2022/23

08:00 - 10:00

 

12:30 - 15:30

12:30 - 14:30

10:30 - 14:30

Pole tekstowe: Psycholog - 2022/23

mgr Justyna Mleczek - pokój P05

tel.: (brak)

e-mail: justyna.mleczek@gmail.com

GODZ. PRACY

środa

piątek

2022/23

07:30 - 13:30

07:30 - 12:30

Strona główna

gimtrze.edupage.org