Kadra, Samorząd, Rada Rodziców

OBSŁUGA - 2019/20

Anna Chmiel - woźna

Jacek Dąbrowski - konserwator

Dorota Gorczyca - sprzątająca

Teresa Knapik - sprzątająca

Józef Makselon - konserwator, woźny

Joanna Malina - sprzątająca

Justyna Ślusarczyk - sprzątająca

z-ca dyrektora - mgr Ireneusz Szczepaniak

informatyka, fizyka, technika

 

e-mail: ireneusz.szczepaniak.spt@gmail.com - szkolny, iszcze@gmail.com - prywatny, tylko dla kadry szkolnej.

tel: poprzez sekretariat: 122 735 611

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2019/20

Przewodniczący szkoły:

 

Martyna Gogól 8a

Zastępcy:

Edyta Szymoniak 7a

Dominika Oleksy 8a

6a

Przew: Natalia Figiel

z-ca: Mikołaj Sobota

6b

Przew: Szymon Wincenciak

z-ca: Wiktoria Zborowska

8b

Przew: Kacper Śmigla

z-ca: Dominika Oleksy

7a

Przew: Maksymilian Skóra

z-ca: Edyta Szymoniak

7b

Przew: Wiktor Staroch

z-ca: Piotr Wincenciak

8a

Przew: Mateusz Gogól

z-ca: Patrycja Skałka

RADA RODZICÓW - 2019/20 regulamin

Zarząd Rady Rodziców

 

Przewodniczący:

p. Joanna Szuba

 

Z-ca przew:

p. Monika Horecka

 

Członek prezydium:

p. Małgorzata Podmokły

 

Skarbnik:

p. Anna Mazur

 

Członkowie szkolnej rady rodziców - rady klasowe

Klasowe rady rodziców

 

1a przew: Monika Horecka

członkowie: Magdalena Nalepa-Irzyk,

Barbara Wincenciak

 

1b przew: Monika Podolska

członkowie: Aleksandra Trytko,

Anna Per

 

2a przew: Anna Kęsek

członkowie: Elżbieta Puto,

Joanna Kołodziejczyk

 

2b przew: Wanda Skóra

członkowie: Barbara Szymoniak,

Joanna Łabędź-Mrugacz

 

3a przew: Magdalena Mistarz

członkowie: Magdalena Górka,

Ewelina Firek

 

3b przew: Anna Durek

członkowie: Tomasz Burkat,

Dorota Kasprzycka

 

4a przew: Edyta Śliz-Dziedzic

członkowie: Beata Lenart,

Danuta Jaśków

 

5a przew: Paulina Ciesielska

członkowie: Dorota Kasprzycka,

Małgorzata Jaśkowiec

 

5b przew: Natalia Ziemba

członkowie: Joanna Szuba

 

6a przew: Małgorzata Figiel

członkowie: Magdalena Batko,

Urszula Cienkosz

 

6b przew: Kamila Trzeciak

członkowie: Elżbieta Szablowska,

Agnieszka Cienkosz

 

6c przew: Elżbieta Makuch

członkowie: Magdalena Górka,

Lidia Skóra

 

7a przew: Małgorzata Podmokły

członkowie: Magdalena Górka,

Marta Grzesik

 

7b przew: Danuta Staroch

członkowie: Barbara Jaśkowiec,

Natalia Jasek

 

8a przew: Joanna Malina

członkowie: Edyta Skóra,

Alicja Wójcik

 

8b przew: Joanna Szuba

członkowie: Tatiana Wiszniewska,

Maria Górka

mgr Jolanta Cyganek - 2019/20

wychowanie fizyczne

wychowawca: 6c

e-mail: jolanta.cyganek.spt@gmail.com

mgr Halina Dragosz - 2019/20

świetlica

wychowawca: -

e-mail: hdragosz@interia.pl

mgr inż. Jan Chęciński - 2019/20

j. niemiecki, doradztwo zawodowe

wychowawca: -

e-mail: jcheci@poczta.onet.pl

mgr Marta Bednarz - 2019/20

j. polski

wychowawca: -

e-mail: trismus@yahoo.com

mgr Elżbieta Jania - 2019/20

świetlica

wychowawca: -

e-mail: ela.jania.szkola@wp.pl

mgr Jadwiga Kaczmarczyk - 2019/20

chemia, informatyka

wychowawca: -

e-mail: jadwiga.kaczmarczyk.7t@gmail.com

mgr Agata Wyskoczyńska - 2019/20

historia, wos

wychowawca: 5b

e-mail: agata.wyskoczynska.spt@gmail.com

mgr Jacek Łętocha - 2019/20

wychowanie fizyczne

wychowawca: 6b

e-mail: jacek.letocha.spt@gmail.com

mgr Małgorzata Podmokły - 2019/20

geografia

wychowawca: -

e-mail: malgorzata.podmokly.spt@gmail.com

mgr Ireneusz Szczepaniak - 2019/20

informatyka, fizyka, zaj. techniczne

z-ca dyrektora

e-mail: ireneusz.szczepaniak.spt@gmail.com

mgr Renata Makselan - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 1a

e-mail: renata.makselan.nauczyciel@gmail.com

mgr Izabella Ralska - 2019/20

matematyka

wychowawca: 6a

e-mail: irmatematyka@gmail.com

mgr Marta Talaga - 2019/20

j. niemiecki, wos, biblioteka

wychowawca: 5a

e-mail: marta.talaga.spt@gmail.com

mgr Maria Urbaniak-Malina - 2019/20

biologia, wdż

wychowawca: -

e-mail: maria.urbaniakmalina.spt@gmail.com

AKTUALNE GRONO PEDAGOGICZNE

2019/20

Opiekun samorządu:

mgr Agata Wyskoczyńska

 

mgr Wioletta Górka

Pole tekstowe: SKŁADKA NA
RADĘ RODZICÓW

30 zł - pierwsze dziecko
20 zł - drugie dziecko
  0 zł - trzecie dziecko

Składkę można wpłacić w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy.
Jeżeli wpłaty dokonuje uczeń u wychowawcy, prosimy o sprawdzenie czy sekretariat wystawił dowód wpłaty.

Beata Kosela-Ćwierz - 2019/20

j. angielski

wychowawca: -

e-mail: beata.kosela.spt@gmail.com

SAMORZĄDY KLASOWE

2019/20

pedagog - mgr Barbara Jaśkowiec

pedagog

 

e-mail: barbara.jaskowiec.spt@gmail.com

tel: bezpośredni 123 724 331 lub poprzez sekretariat: 122 735 611

mgr Jolanta Furtak - 2019/20

j. polski

wychowawca: -

e-mail: jolantafurtak@wp.pl

ks. dr Andrzej Caputa - 2019/20

religia

wychowawca: -

e-mail: caputa.andrzej.spz@gmail.com

mgr Dorota Kocznur - 2019/20

biblioteka

wychowawca: -

e-mail: dorota.kocznur.spt@gmail.com

mgr Barbara Skałka - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 1b

e-mail: skalka.barbara.ew@gmail.com

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

dyrektor - mgr Andrzej Jasek

fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, technika

 

e-mail: andrzej.jasekspt@gmail.com

tel: poprzez sekretariat: 122 735 611

mgr Marta Chlebicka - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 2b

e-mail: marta.chlebicka.spt@gmail.com

mgr Wioletta Górka - 2019/20

historia, muzyka, plastyka, zaj.atyst.

wychowawca: 8a

e-mail: wioletta.gorka.spt@gmail.com

mgr Aleksandra Hanula - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 3b

e-mail: hanulaola@gmail.com

mgr Katarzyna Hanula - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna - na urlopie

wychowawca: -

e-mail: kburkat1@gmail.com

mgr Agnieszka Jasek - 2019/20

j. polski

wychowawca: 7b

e-mail: agnieszka.jasek.spt@gmail.com

mgr Anna Jaśkowiec - 2019/20

j. angielski

wychowawca: 4a

e-mail: jaskowiecanna.spt@gmail.com

mgr Barbara Jaśkowiec - 2019/20

pedagog

wychowawca: -

e-mail: barbara.jaskowiec.spt@gmail.com

mgr Grażyna Kasprzycka - 2019/20

przyroda, biologia, wdż

wychowawca: -

e-mail: grazyna.kasprzycka.spt@gmail.com

mgr Teresa Kordula - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 2a

e-mail: terkor36@gmail.com

mgr Halina Kosiba - 2019/20

matematyka

wychowawca: 8b

e-mail: halina.kosiba.spt@gmail.com

Bernadetta Kowalczyk - 2019/20

religia - na urlopie

wychowawca: -

e-mail: brmkowalczyk@op.pl

mgr Izabela Malinowska - 2019/20

matematyka, informatyka, technika

wychowawca: 7a

e-mail: izabela.malinowska.spt@gmail.com

mgr Anna Nalepa - 2019/20

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca: 3a

e-mail: anna.nalepa.spt@gmail.com

mgr Joanna Pieron - 2019/20

j. angielski

wychowawca: -

e-mail: joanna.pieron.spt@gmail.com

mgr Ewa Ślusarczyk - starszy referent

 

Anna Mazur - referent

 

tel. szkoły: 122 735 611 wew. 31

 

e-mail: sptrzemesnia@poczta.onet.pl

Pole tekstowe: Pracownicy sekretariatu - 2019/20
Pole tekstowe: Pracownicy obsługi - 2019/20
Pole tekstowe: Pracownicy kuchni - 2019/20

Kazimiera Pałka - intendentka

Wanda Skóra - kucharka

Anna Pałka - pomoc kuchenna

 

6c

Przew: Bartłomiej Jaśkowiec

z-ca:

5a

Przew: Oliwia Jaśkowiec

z-ca: Jakub Żak

5b

Przew: Filip Kęsek

z-ca: Maria Drożdż

4a

Przew: Wiktor Skóra

z-ca: Marcelina Mistarz

ks. Piotr Piekart - 2019/20

religia

wychowawca: -

e-mail: xpiotrpiekart@gmail.com

mgr Andrzej Jasek - 2019/20

informatyka, fizyka, zaj. techniczne, edb

dyrektor

e-mail: andrzej.jasekspt@gmail.com

mgr Magdalena Chlebda - 2019/20

nauczyciel wspomagający

wychowawca: -

e-mail: magdalenachlebda1984@gmail.com

mgr Andrzej Jaśkowiec - 2019/20

religia, przyroda

wychowawca: -

e-mail: ajaskowiec@wp.pl

Objaśnienie prostokątne: