Informacje ogólne dla rodziców i uczniów

Wypełnioną kartę naboru prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły.

Inne informacje:

prosimy, aby uczniów zaopatrzyć w tanie obuwie zastępcze, koniecznie podpisane w widocznym miejscu (najlepiej tzw. „halówki”  z białą podeszwą),

zalecamy, aby uczniowie zabierali obuwie zastępcze do domu, jeżeli postanowią je pozostawiać w szkole na noc (na własną odpowiedzialność), powinni przechowywać je w podpisanych workach (niestety szkoła nie dysponuje zamykanymi szafkami w szatni),

uczniów obowiązuje  zakaz korzystania z telefonów komórkowych - ze względu na liczne kłopoty - dezorganizacja lekcji, potencjalne kradzieże itp.. Niezbędne kontakty telefoniczne uczniów z rodzicami mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie,

uczniowie nie powinni przynosić do szkoły „dużych” ilości pieniędzy oraz cennych rzeczy. Prosimy o uświadomienie podopiecznym, aby pieniądze i cenne przedmioty nosili przy sobie i nie zostawiali w szatni lub plecaku (zwłaszcza w dniach, w których jest wychowanie fizyczne),

rodzice uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o dostarczenie ich potwierdzonej kopii do naszego pedagoga (mgr Barbara Jaśkowiec pomieszczenie G14 piętro w budynku G),

prosimy również o informację, jeżeli dziecko wymaga szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

TYLKO PISEMNE na formularzach!

Telefoniczne nie będą respektowane ze względu na brak możliwości weryfikacji dzwoniącego.

 

Usprawiedliwienie nieobecności - powinno zostać dokonane w pierwszych dniach po okresie nieobecności. Zgodnie ze statutem - ostatecznym terminem jest 10 dni roboczych od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie - nieobecność będzie nieusprawiedliwiona!

Formularz usprawiedliwienia

 

Zwolnienia z zajęć - prosimy podać datę, godziny lekcyjne zwolnienia oraz powód + czytelny podpis rodzica.

Formularz zwolnienia

 

Postępowanie przy zwolnieniach z lekcji - uczniowie przedstawiają rano zwolnienie wychowawcy, który wyraża lub nie zgodę (podpis wychowawcy). (Wyjątkowo, gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny, zwolnienia podpisuje dyrektor).

Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu, celem zarejestrowania wyjścia w zeszycie wyjść.

Prosimy dopilnować, aby uczniowie nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych (problemy na lekcjach, możliwość zaginięcia lub kradzieży).

Pilne kontakty między rodzicami a dzieckiem mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie szkolnym.

Regulamin szkoły zakazuje używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły. W sytuacjach, w których „uczeń z telefonem” będzie naruszał regulamin, telefon może zostać „odebrany” przez nauczyciela i przekazany dyrektorowi. W takiej sytuacji telefon może odzyskać tylko rodzic.

Prosimy, aby obuwie zastępcze było tanie („halówki”) o „białej” podeszwie,  koniecznie podpisane w widocznym miejscu.

Uczniowie mają obowiązek zabierać do domu obuwie zamienne.

Wszelkie nieprawidłowości lub zaginięcia, uczniowie powinni zgłaszać woźnej, następnie wychowawcy.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szatni - pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych.

mgr Dorota Kocznur - godz. pracy biblioteki

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu uzupełnienia braków w nauce oraz ćwiczenia  ortograficzne dla uczniów z problemami dyslektycznymi (obecność wyznaczonych uczniów - obowiązkowa).

 

Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, zapewnia:

· opiekę nad uczniami dojeżdżającymi,

· warunki do odrabiania prac domowych,

· pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub z zaległościami z powodu nieobecności w szkole: pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, pomoc uczniom z problemami dyslektycznymi, ćw. ortograficzne itp.,

Uczniowie mają możliwość korzystania z komputera i Internetu. Mogą rozwijać swoje zainteresowania m. in. ekologiczne w Szkolnym Kole Ekologicznym i kole szachowym. Korzystać z gier i sprzętu świetlicy.

Elżbieta Kabaja - licencjonowana pielęgniarka

(gabinet G02 obok wejścia na halę gimnastyczną - budynek G)

Pole tekstowe: ZAPISY do klasy pierwszej
Pole tekstowe: BIBLIOTEKA - 2021/22
Pole tekstowe: ŚWIETLICA sale P22 i P22a - 2021/22
Pole tekstowe: USPRAWIEDLIWIENIA I ZWOLNIENIA
Pole tekstowe: TELEFONY KOMÓRKOWE
Pole tekstowe: SZATNIE
Pole tekstowe: PIELĘGNIARKA SZKOLNA - 2021/22
Pole tekstowe: OBUWIE ZASTĘPCZE

W okresie letnim:

- podkoszulek, spodenki, skarpetki, „halówki”.

(tylko do zajęć sportowych, przebierane po zajęciach).

 

W okresie zimowym (chłodnym) dodatkowo:

- dres, czapka, rękawiczki.

Pole tekstowe: STROJE na wychowanie fizyczne

Jak to zrobić? Czytaj informacje na w/w stronie i poniżej!

 

Terminy: (nie wolno ich przegapić)

Wasze dane osobowe zostały przesłane do systemu przez szkołę (prosimy nie zakładać kont indywidualnie!).

 

Już można odbierać loginy i hasła do serwisu u Ireneusza Szczepaniaka.

Po zalogowaniu do serwisu - obowiązkowo sprawdź swoje dane osobowe! Każdą niezgodność (nawet niewielką) natychmiast zgłoś lub popraw!

 

Od 17 maja do 21 czerwca (do 31 maja dla szkół, które mają sprawdziany kierunkowe) do godz. 1500 - w tym terminie musisz dokonać wyboru szkół i klas, wydrukować wniosek (podanie) i dostarczyć je do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji. Po wydrukowaniu wniosku nie wolno nic zmieniać w systemie, bo zostanie odrzucony.

 

Do 8 lipca - zostaną wprowadzone Wasze osiągnięcia i oceny oraz wyniki egzaminów. Obowiązkowo sprawdź poprawność! Każda niezgodność może spowodować odrzucenie przy weryfikacji!

 

Do 14 lipca do godz. 1500 - dostarczacie  kopię świadectwa, wyniki egzaminów oraz szczególne osiągnięcia do szkoły pierwszego wyboru.

 

22 lipca - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Od 23 lipca do 30 lipca do 1500 - OBOWIĄZKOWO!!! Potwierdzacie wolę podjęcia nauki w szkołach, do których się dostaliście (czyli  dostarczacie do szkoły przyjęcia oryginalne dokumenty).

 

2 sierpnia do 14:00 - PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH.

· informacja w postaci listy przyjętych na drzwiach szkoły,

· powyższy serwis internetowy,

· SMS dla chętnych.

 

 

Po zakończeniu powyższych procedur istnieje możliwość odwoływania się od decyzji komisji rekrutacyjnych.

Pole tekstowe: NABÓR DO SZKÓŁ średnich - 2021

Wyboru szkół i klas dokonasz poprzez Internet pod adresem: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2021/22

07:45 - 13:45 i 14:30 - 15:00

07:45 - 12:45 i 13:30 - 40:30

07:45 - 12:45 i 13:30 - 15:00

07:45 - 12:45 i 13:30 - 14:00

07:45 - 13:45

mgr Aleksandra Hanula

07:00 - 14:30

12:00 - 16:00

11:00 - 15:00

11:00 - 16:00

09:30 - 15:00

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

środa

8:00 - 12:00

9:00 - 13:00

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

mgr Barbara Jaśkowiec

 

tel.: 123 724 331

e-mail: bped1@op.pl

Pole tekstowe: PEDAGOG - 2021/22

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2019/20

07:45 - 11:45

07:45 - 12:45

07:45 - 12:45

07:45 - 11:45

07:45 - 11:45

mgr Anna Skóra

11:00 - 16:00

10:00 - 15:00

11:00 - 16:00

10:00 - 15:00

10:00 - 16:00

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

klasy 6a

klasy 4a

klasa 5b

klasy 4b

13:45 - 14:30

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

Pole tekstowe: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 2021/22
mgr Barbara Jaśkowiec
Pole tekstowe: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 2021/22
mgr Dorota Kocznur

Koszt obiadów od września 2021r.

Uczniowie: 5zł - cały obiad, 2zł - zupa, 4zł - drugie danie.

Nauczyciele i pracownicy: 10zł cały obiad.

Miesięczne wpłaty uczniów za obiady w stołówce szkolnej  są przyjmowane najpóźniej do 10 każdego miesiąca. Wpłaty należy dokonać u intendentki pani Kazimiery Pałki.

Zwroty za  niewykorzystane obiady tylko w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, (po uprzednim zgłoszeniu do intendentki pani Kazimiery Pałki).

Pole tekstowe: STOŁÓWKA SZKOLNA - 2021/22
Objaśnienie prostokątne:

wtorek

środa

środa

środa

klasa 5a

klasa 6a

klasy 7a

klasy 7b

 

12:45 - 13:30

12:45 - 13:30

13:40 - 14:25

14:35 - 15:20

 

mgr Halina Kosiba

07:00 - 08:00

07:00 - 08:00

wtorek

piątek

mgr Anna Nalepa

08:45 - 09:45

środa

mgr Renata Makselan

11:30 - 12:30

środa

mgr Barbara Skałka

10:35 - 11:35

czwartek

mgr Teresa Kordula

07:00 - 08:00

środa

mgr Marta Chlebicka

07:00 - 08:00

czwartek

mgr Katarzyna Hanula

08:45 - 09:45

piątek