Informacje dla uczniów i rodziców

Wypełnioną kartę naboru prosimy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły.

Inne informacje:

prosimy, aby uczniów zaopatrzyć w tanie obuwie zastępcze, koniecznie podpisane w widocznym miejscu (najlepiej tzw. „halówki”  z białą podeszwą),

zalecamy, aby uczniowie zabierali obuwie zastępcze do domu, jeżeli postanowią je pozostawiać w szkole na noc (na własną odpowiedzialność), powinni przechowywać je w podpisanych workach (niestety szkoła nie dysponuje zamykanymi szafkami w szatni),

uczniów obowiązuje  zakaz korzystania z telefonów komórkowych - ze względu na liczne kłopoty - dezorganizacja lekcji, potencjalne kradzieże itp.. Niezbędne kontakty telefoniczne uczniów z rodzicami mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie,

uczniowie nie powinni przynosić do szkoły „dużych” ilości pieniędzy oraz cennych rzeczy. Prosimy o uświadomienie podopiecznym, aby pieniądze i cenne przedmioty nosili przy sobie, a nie zostawiali w szatni lub plecaku (zwłaszcza w dniach, w których jest wychowanie fizyczne),

rodzice uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej proszeni są o dostarczenie ich potwierdzonej kserokopii do naszego pedagoga (mgr Barbara Jaśkowiec pomieszczenie G14),

prosimy również o informację, jeżeli dziecko wymaga szczególnego traktowania ze względu na stan zdrowia.

Zwolnienia i usprawiedliwienia - tylko pisemne!

 

Usprawiedliwienie nieobecności - powinno zostać dokonane w pierwszych dniach po okresie nieobecności. Zgodnie z obowiązującym regulaminem - ostatecznym terminem są 2 tygodnie od daty powrotu ucznia do szkoły. Po tym terminie - nieobecność będzie nieusprawiedliwiona!

Zwolnienia z zajęć (tylko pisemne) - prosimy podać datę, godziny lekcyjne zwolnienia oraz powód! + czytelny podpis rodzica.

Postępowanie przy zwolnieniach z lekcji - uczniowie przedstawiają rano zwolnienie wychowawcy, który wyraża lub nie zgodę (podpis wychowawcy). (Wyjątkowo, gdy danego dnia wychowawca jest nieobecny, zwolnienia podpisuje dyrektor).

Z podpisanym przez wychowawcę zwolnieniem, uczeń udaje się do sekretariatu, celem zarejestrowania wyjścia w zeszycie wyjść.

Prosimy dopilnować, aby uczniowie nie przynosili do szkoły telefonów komórkowych (problemy na lekcjach, możliwość zaginięcia lub kradzieży).

Pilne kontakty między rodzicami a dzieckiem mogą odbywać się poprzez telefon w sekretariacie szkolnym.

Regulamin szkoły zakazuje używania telefonów przez uczniów na terenie szkoły. W sytuacjach, w których „uczeń z telefonem” będzie naruszał regulamin, telefon może zostać „odebrany” przez nauczyciela i przekazany dyrektorowi. W takiej sytuacji telefon może odzyskać tylko rodzic.

Prosimy, aby obuwie zastępcze było tanie („halówki”) o „białej” podeszwie,  koniecznie podpisane w widocznym miejscu.

Uczniowie mają obowiązek zabierać do domu obuwie zamienne.

Wszelkie nieprawidłowości lub zaginięcia, uczniowie powinni zgłaszać woźnej, następnie wychowawcy.

Niedopuszczalne jest przechowywanie w szatni - pieniędzy, dokumentów, rzeczy wartościowych.

mgr Dorota Kocznur

mgr Marta Talaga

W ramach świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w celu uzupełnienia braków w nauce oraz ćwiczenia  ortograficzne dla uczniów z problemami dyslektycznymi (obecność wyznaczonych uczniów - obowiązkowa).

 

Świetlica, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie, zapewnia:

· opiekę nad uczniami dojeżdżającymi,

· warunki do odrabiania prac domowych,

· pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub z zaległościami z powodu nieobecności w szkole: pomoc koleżeńska, praca indywidualna z uczniem, pomoc uczniom z problemami dyslektycznymi, ćw. ortograficzne itp.,

Uczniowie mają możliwość korzystania z komputera i Internetu. Mogą rozwijać swoje zainteresowania m. in. ekologiczne w Szkolnym Kole Ekologicznym i kole szachowym. Korzystać z gier i sprzętu świetlicy.

Elżbieta Kabaja - licencjonowana pielęgniarka

(gabinet G02 obok wejścia na salę gimnastyczną)

Pole tekstowe: ZAPISY do klasy pierwszej
Pole tekstowe: BIBLIOTEKA - 2018/19
Pole tekstowe: ŚWIETLICA sale P19 i P21 - 2018/19
Pole tekstowe: ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA
Pole tekstowe: TELEFONY KOMÓRKOWE
Pole tekstowe: SZATNIE
Pole tekstowe: PIELĘGNIARKA SZKOLNA - 2018/19
Pole tekstowe: OBUWIE ZASTĘPCZE

Materiały do szkolnej gazetki naszego gimnazjum prosimy przesyłać jako załącznik - pod adres gimtrze@gmail.com

 

Tekst ma zawierać:

 

- tytuł - DUŻYMI LITERAMI, czcionką Arial 14 -  wyśrodkowany,

- tekst - pisany czcionką Times New Roman 12 - wyjustowany (wyrównany do lewej i prawej),

- wcięcia - robione suwakami na ok. 0,5 cm (nie tabulatorami),

- podpis autora - wyrównany do prawej - kursywą,

- grafikę lub zdjęcie prosimy przesyłać - w osobnym pliku,

 

Tekst zapisujemy jako plik RTF (z rozszerzeniem .rtf)

- nazwa pliku - taka sama jak tytuł.

Pole tekstowe: GAZETKA - „PRYMUS”

W okresie letnim:

- podkoszulek, spodenki, skarpetki, „halówki”.

(tylko do zajęć sportowych, przebierane po zajęciach).

 

W okresie zimowym (chłodnym) dodatkowo:

- dres, czapka, rękawiczki.

Pole tekstowe: STROJE na wychowanie fizyczne

Jak to zrobić? Czytaj ze zrozumieniem informacje na w/w stronie! Nie rozumiesz - zostaniesz przeszkolony na zajęciach informatyki przez Ireneusza Szczepaniaka i Barbarę Pachacz.

 

Terminy: (nie wolno ich przegapić)

 

Do 19 kwietnia zostaną wprowadzone Wasze dane osobowe (prosimy nie zakładać kont indywidualnie!).

 

25 kwietnia odbierasz własny login i hasło do serwisu u Ireneusza Szczepaniaka. Po zalogowaniu do serwisu - obowiązkowo sprawdź swoje dane osobowe! Każdą niezgodność (nawet niewielką) natychmiast zgłoś lub popraw!

 

Od 25 kwietnia do 10 czerwca do godz. 1500 - w tym terminie musisz dokonać wyboru szkół i klas, wydrukować podanie i dostarczyć je do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji. Po wydrukowaniu podania, nie wolno nic zmieniać w systemie, bo podanie zostanie odrzucone. Weryfikacja blokuje możliwość zmian.

 

Do 18 czerwca - zostaną wprowadzone Wasze osiągnięcia, oceny i wyniki egzaminu. Obowiązkowo sprawdź poprawność! Każda niezgodność może spowodować odrzucenie przy weryfikacji!

 

Do 25 czerwca do godz. 1500 - dostarczacie oryginalne dokumenty (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminów, oryginały dokumentów o osiągnięciach) do szkoły pierwszego wyboru do weryfikacji.

 

28 czerwca do 1200- publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Do 9 lipca do 1500 - OBOWIĄZKOWO!!! Potwierdzacie wolę podjęcia nauki w szkołach, do których się dostaliście (czyli  zgłaszacie się w szkole wyboru).

Jeżeli tego nie zrobicie - system Was pominie i pozostanie Wam rekrutacja uzupełniająca!!!

 

10 lipca - PUBLIKACJA LIST PRZYJĘTYCH.

· informacja w postaci listy przyjętych na drzwiach szkoły,

· powyższy serwis internetowy,

· SMS dla chętnych.

Od 10 lipca - nabór uzupełniający

odbywa się już tradycyjnie poza systemem elektronicznym.

Pole tekstowe: NABÓR DO SZKÓŁ średnich - 2018/19

Wyboru szkół i klas dokonasz poprzez Internet pod adresem:

https://malopolska.edu.com.pl

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

biblioteka

07:30 - 15:00

07:30 - 15:00

07:45 - 15:00

07:45 - 15:00

07:45 - 13:45

Aleksandra Hanula

12:00 - 16:00

12:00 - 15:00

poniedziałek

wtorek

poniedziałek

środa

8:00 - 12:00

9:00 - 13:00

Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry
Objaśnienie ze strzałką w górę: skocz do góry

mgr Barbara Jaśkowiec

 

tel.: 123 724 331

e-mail: bped1@op.pl

Pole tekstowe: PEDAGOG - 2018/19
Objaśnienie prostokątne:

GODZ. PRACY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

2018/19

  10:20 - 15:20

  08:00 - 13:00

  10:25 - 14:25

  08:00 - 11:00

  08:00 - 13:00

mgr Jacek Łętocha

12:00 - 16:00

wtorek

mgr Jolanta Cyganek

11:00 - 15:00

czwartek

czytelnia

07:45 - 11:30

07:45 - 10:30

07:45 - 08:00, 08:45 - 10:45

13:55 - 14:25

mgr Elżbieta Jania

07:00 - 14:00

07:00 - 13:00

11:00 - 16:00

07:00 - 15:00

11:00 - 16:00

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

mgr Marta Chlebicka

10:45 - 12:45

środa

mgr Barbara Jaśkowiec

07:00 - 11:00

środa

mgr Teresa Kordula

11:30 - 13:30

piątek

mgr Anna Nalepa

12:00 - 16:00

czwartek

mgr Barbara Pachacz

08:00 - 11:00

piątek