Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017„Już pływam”


W pierwszym i drugim okresie roku szkolnego 2016/2017, 15-osobowe grupy uczniów klas piątych i szóstych, brały udział w zajęciach nauki pływania na basenie. Program został sfinansowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczniowie ponoszą jedynie jednorazową opłatę w kwocie 30 zł. Zapewniono im przejazd, wstęp na basen, instruktora, opiekę pedagogiczną w ramach 8 dwugodzinnych wyjazdów na basen, od września do listopada 2016 r. oraz od marca do maja 2017 r.

Celem projektu było nabycie umiejętności pływackich oraz promocja aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.


„Zima na lodowisku”


Program w ramach którego 92 uczniów naszej szkoły miało możliwość zakupu karnetów dofinansowanych przez UMiG Myślenice, uprawniających do korzystania lodowiska w Myślenicach.


„Ferie na basenie”


Program promocyjny umożliwiający 28 naszym uczniom zakupienie karnetów na basen, dofinansowanych przez UMiG Myślenice i uprawniajacych do korzystania z basenu w czasie ferii zimowych.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016„Akcja ważenia tornistrów/plecaków uczniów szkół podstawowych”


Z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, akcją ważenia szkolnych plecaków objęto dzieci, uczęszczające do szkół podstawowych. Przeprowadzili ją na terenie całej Polski pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. W naszej szkole badaniem objetych zostało 214 uczniów. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej byli zadowoleni z wyników pomiarów - obciążenie uczniów tej szkoły z reguły nie przekraczało zalecanej przez specjalistów normy 10% wagi ciała ucznia. Przyjęto, że ciężar plecaka nie powinien być większy niż 10% wagi ciała ucznia. W tym miejscu należy podkreślić, że polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii maksymalnej wagi plecaka dzieci i młodzieży szkolnej. W literaturze poświęconej temu zagadnieniu nie ma jednolitego stanowiska co do maksymalnego stosunku wagi plecaka do wagi ciała ucznia. W Polsce, jak i na świecie przyjmuje się wielkość od 10% do 20% wagi ciała ucznia, choć najczęściej wskazywaną jako właściwa jest wartość do 10%. Należy uświadamiać nauczycieli, rodziców i dzieci, że wagę tornistra można zredukować poprzez bardzo proste czynności – zakup cienkich zeszytów, używanie lekkiego plecaka oraz okresowe kontrole zawartości tornistrów przez rodziców


„Zajęcia na strzelnicy”


W drugim okresie roku szkolnego 2015/2016, 15-osobowa grupa uczniów klas piątych i szóstych, brała udział w zajęciach dodatkowych na strzelnicy w Myślenicach.


„Zima na lodowisku”


Program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach którego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zakupu karnetów dofinansowanych przez UMiG Myślenice, uprawniających do korzystania z lodowiska zlokalizowanego na Rynku w Myślenicach.


„Ferie na basenie”


Program promocyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum umożliwiający naszym uczniom zakupienie karnetów na basen, dofinansowanych przez UMiG Myślenice i uprawniajacych do korzystania z basenu w czasie ferii zimowych.


„Pływanie dla zdrowia”


Wyjazdy i zajęcia na basenie dla uczniów klas I - III w pierwszym i w drugim okresie roku szkolnego 2015/2016.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015„Ferie na basenie”


Program promocyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum umożliwiający zakupienie karnetów na basen dofinansowanych przez UMiG Myślenice. Skorzystało z niego spora liczba uczniów naszej szkoły.


„Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim ...”


Powiat Myślenicki otrzymał z Funduszu Szwajcarskiego środki na kontynuację w styczniu i lutym 2015 r. projektu "Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych".


Oznaczało to możliwość przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy wg sprawdzonego do tej pory scenariusza zajęć z użyciem fantomów i defibrylatora AED przez Certyfikowanych Instruktorów Polskiej Rady Resuscytacji wraz z wolontariuszami Powiatowej Szkoły Młodych Ratowników. Prowadzenie szkoleń było m.in. elementem przygotowania do Powiatowych Zawodów z Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych.

Nasza szkoła skorzystała z tej oferty. 27 stycznia gościliśmy Certyfikowanych Instruktorów Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji - Panią Katarzynę Szoch-Jędrys i Pana Krzysztofa Kowala wraz z wolontariuszami Szkoły Młodych Ratowników. Celem ich wizyty było przeprowadzenie szkolenia w ramach realizowanego przez Powiat Myślenicki projektu.

W zajęciach z zakresu BLS - pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zagrożenia życia z użyciem defibrylatora, które miało na celu naukę podstawowych czynności ratujących życie, wzięli udział uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dzięki tym zajęciom uczestnicy mogli nabyć umiejętności posługiwania się defibrylatorem, wykonać czynności ratujące życie: resuscytację krążeniowo-oddechową, wykonać pozycję bezpieczną, sprawdzić przytomność i oddech, a także oprócz zajęć praktycznych, poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, która niewątpliwie pozwoli im skutecznie działać w sytuacjach zagrożenia. Reprezentacja naszej szkoły wzięła też udział w Powiatowych Zawodach z Pierwszej Pomocy zajmując wysokie III miejsce.


„Zima na lodowisku”


Program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w ramach którego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zakupu karnetów dofinansowanych przez UMiG Myślenice, uprawniających do korzystania z lodowiska zlokalizowanego na Zarabiu w Myślenicach.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzednich lat.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2013/2014„Klub Czterech Żywiołów” - Projekt Przyrodniczy dla klas I-III


Organizator: Wydawnictwo Nowa Era

Partner Projektu: PGE Polska Grupa Energetyczna

Do Projektu przystąpiły klasy: IIa, IIIa, IIIb.

Czas realizacji projektu: Luty 2014 r. – czerwiec 2014r.

Istotą Klubu Czterech Żywiołów jest:
-rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
-wdrażanie uczniów do ekologicznego stylu życia i rozbudzenie świadomości, odpowiedzialności za własne decyzje dot. ekologii,
-rozbudzenie chęci poznawania świata, dociekania i eksperymentowania.
Klub Czterech Żywiołów - ziemia, powietrze, ogień i woda - to obszary, które dziecko poznaje i eksploruje każdego dnia.

Zadania ucznia to zebranie w legitymacji członka Klubu sprawności z każdego żywiołu. Uczniowie wybierają i realizują zadania/wyzwania, zdobywają punkty i odznaki we własnym tempie i dowolnej kolejności. Różnorodność klubowych zadań jest tak duża, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie. Dodatkową zachętą do wykonania trudnych i bardzo trudnych zadań są naklejki z rangami – „Mistrz” lub „Arcymistrz”. W realizację zadań małego przyrodnika włączają się dorośli. Zaproponowane Klubowiczom wyzwania, wyprawy badawcze i eksperymenty naukowe są początkiem wielu wspaniałych rodzinnych przygód.

Dzięki programowi uczniowie z dużym zainteresowaniem odkrywają i poznają świat przyrody, prowadzą doświadczenia, uczą się dzielić wiedzą z kolegami, współpracować, wzajemnie słuchać podczas prezentacji zadań.


Niektóre z prac wykonanych przez uczniów: klasa 2 a; klasa 3 a; klasa 3 b , 3 b;


„Zima na wesoło! - Ferie ze Stowarzyszeniem w Trzemeśni”


Kolejny realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Program umożliwiający naszym uczniom udział w zorganizowanych zajęciach, których głównym celem jest ruch na świeżym powietrzu oraz rozwijanie zdolności plastycznych.
W ramach projektu, w okresie ferii zimowych uczniowie SP w Trzemeśni uczestniczyli w zajęciach plastycznych i dwóch integracyjnych wycieczkach do Zakopanego: 5 II (zwiedzanie skoczni, zabawa w aquaparku) i 11 II (wyjazd na Gubałówkę, przejście na Butorowy Wierch, zajęcia na lodowisku).


„Zima na lodowisku”


Program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, realizowany w okresie od dnia 06.12.2013 do dnia 31.03.2014 r. W ramach programu uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z lodowiska zlokalizowanego na Zarabiu w Myślenicach. Jeden uczeń mógł nabyć maksymalnie 1 karnet, uprawniający go do korzystania z lodowiska w wymiarze czasu wynoszącym 5 godzin. Cena jednego karnetu wynosiła 30 zł., w tym: 5 zł- wpłata ucznia, 25 zł- dofinansowanie z UMiG Myślenice. Za karnet w cenie 30 zł na 5 godzin, uczeń zapłacił 5 zł.


„Ferie na basenie”


Program promocyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum MiG Myślenice umożliwiający zakupienie karnetów na basen w cenie 15 zł za 5 wejść. Całkowity koszt karnetu wynosił 30 zł przy czym 50% kwoty został dofinansowany przez UMiG Myślenice. Celem programu było promowanie aktywnego trybu życia w czasie ferii zimowych.


„Już pływam”


W ramach zajęć 15 - osobowej grupie uczniów klas 5-6 umożliwiono udział w nauce pływania na basenie. Program został sfinansowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczniowie ponoszą jedynie symboliczną opłatę. Zapewniono im przejazd, wstęp na basen, instruktora, opiekę pedagogiczną w ramach 8 wyjazdów na basen, od 19 września do 7 listopada 2013 r. (I edycja) i od 6 marca do 12 czerwca 2014 r. (II edycja)

Celem projektu było nabycie umiejętności pływackich oraz promocja aktywnego, bezpiecznego wypoczynku i zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2012/2013„Pływanie dla zdrowia”


Wyjazdy i zajęcia na basenie dla uczniów klas I - III w drugim okresie roku szkolnego 2012/2013.


„Spójrz inaczej”


Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych, którego celem jest wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci. W bieżącym roku szkolnym realizowany w klasach: III a - p. R. Makselan i IV b - p. I. Malinowską, w wymiarze 12 godzin dla każdej klasy.


„Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Myślenice w aspekcie nowych uwarunkowań prawnych”


Zajęcia edukacyjne prowadzone przez specjalistę ds. Edukacji Ekologicznej mgr Ewę Skibę, reprezentującą Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 6b (22.09) i klasy 6a (29. 09.).

Tematem zajęć skierowanych do uczniów klas szóstych szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice było zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Myślenice w aspekcie nowych uwarunkowań prawnych związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spotkanie trwało trzy godziny lekcyjne i składało się z: prezentacji multimedialnej-zagospodarowanie odpadów; ekologicznej gry edukacyjnej pt. "Kolorowy świat odpadów" - współzawodnictwo w grupach; pracy w grupach polegającej na malowaniu plakatu pt. "Segregacja odpadów w Gminie Myślenice zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice'. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przewodniki informacyjne.


„Szkiełko i oko”


Projekt realizowany przez szkołę z inicjatywy i przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni, umożliwiający naszym uczniom udział w zorganizowanych zajęciach, których wątkiem przewodnim jest nauka, technika, zjawiska i miejsca nietypowe i tajemnicze. Głównym celem programu jest zapewnienie dzieciom atrakcji w czasie wolnym od zajęć szkolnych, zachęcenie ich do aktywnego wypoczynku oraz rozpropagowanie szeroko pojętej kultury.

Program skierowano do dzieci i młodzieży z terenu działania Stowarzyszenia, głównie z 3 szkół: Szkoły Podstawowej z Zasani, Szkoły Podstawowej z Trzemeśni i Gimnazjum z Trzemeśni. Poszczególne etapy programu są adresowane do uczniów z poszczególnych szkół, natomiast w każdej wycieczce mają możliwość udziału dzieci również z innych placówek. Działanie takie ma integrować dzieci, uczyć ich współpracy i otwarcia na innych ludzi. Wszystkie wycieczki przeprowadzono tak, aby przekazać maksymalnie dużą wiedzę o zwiedzanych obiektach.

W ramach programu, w sobotę 22 września grupa uczniów Szkoły Podstawowej z Trzemeśni wzięła udział w wycieczce na Pustynię Błędowską, do Jaskinii Wierzchowskiej i zamku w Ogrodzieńcu, natomiast 28 września inna grupa uczniów miała okazję uczestniczyć w Małopolskiej Nocy Naukowców w Krakowie. W obu wycieczkach podczas dobrej zabawy dzieci w sposób niezwykle atrakcyjny, zdobywały nowy zasób wiedzy, która może być inspiracją do ich dalszej aktywności.


Fundusz Stypendialny IKEA FAMILY


W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w programie stypendialnym, który od września nosi nazwę - Stypendia św. Mikołaja. Zasady udziału w programie szkół i przyznawania stypendiów określa Regulamin programu, który znajduje się na stronie www.stypendia.mikolaj.org.pl. Stypendia są przyznawane przez komisje stypendialne w szkołach. W każdej szkole jest powoływany koordynator (w SP w Trzemeśni funkcję tę pełni pedagog szkolny - p. B. Jaśkowiec), do którego zadań należy m. in. zbieranie wniosków i sprawozdań od uczniów, a także kontakt z fundacją. Uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-6), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone wymagania. Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna. Stypendia może ufundować każdy, kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej sytuacji materialnej. Jednak pieniądze można wpłacać tylko na szkoły, które zgłosiły się do programu. Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych placówek edukacyjnych w Polsce. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

W Szkole Podstawowej w Trzemeśni w bieżącym roku szkolnym, stypendystą Funduszu Socjalnego IKEA FAMILY prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja i firmę IKEA Retail Sp. z o. o. został
Grzegorz Grzesik z klasy V a. Uczniowi przyznano kwotę 2 000 zł na dalsze rozwijanie swoich zainteresowań.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


„Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Myślenice”


Od 1 sierpnia b. r. w SP w Trzemeśni, podobnie jak w wielu innych szkołach podstawowych Gminy Myślenice, realizowany jest projekt "Bliżej nauki - oferta edukacyjno-rozwojowa dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Myślenice", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 78 uczniów (30 dziewcząt, 48 chłopców) klas I-III SP w Trzemeśni dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb, w okresie realizacji projektu 2012/2013. Projekt będzie realizowany przez 2 semestry szkolne (po 15 godzin w semestrze dla każdej grupy).

Rekrutację uczniów do uczestnictwa w zajęciach objętych projektem przeprowadzili dyrektorzy oraz nauczyciele uprawnieni do rekrutacji w poszczególnych szkołach podstawowych. W ramach projektu w SP w Trzemeśni realizowane są następujące zajęcia:
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym z ryzykiem dysleksji;
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne "ORTOGRAFFITI" dla dzieci z dysleksją.
Dzięki realizacji projektu szkoła wzbogaciła się też o nowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.


„Owoce w szkole”


Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad miliona dzieci.

Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012„Świat w innym wymiarze”


Projekt realizowany przez szkołę z inicjatywy i przy współpracy Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni, które umożliwiło naszym uczniom udział w zorganizowanych zajęciach w czasie ferii zimowych.

15 i 16 lutego grupa uczniów Szkoły Podstawowej z Trzemeśni wzięła udział w wycieczce do Krakowa i Niegowici. Pierwszego dnia uczestniczyli w pokazie filmu w formacie 4D oraz odwiedzili najmniejszą fabrykę cukierków. Następnego dnia spotkali się z Księdzem misjonarzem z Tanzanii. Przedstawił on zupełnie nieznany wymiar życia dzieci w Afryce.
20 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej z Trzemeśni mieli okazję spędzić cały dzień w Krakowie zgłębiając wiadomości o życiu zwierząt na świecie. W pierwszej kolejności udano się do kina 4D, gdzie dzieci mogły uczestniczyć w cyklu projekcji filmowych ''Królestwo zwierząt''. Jednak największą atrakcją była wizyta naszych uczniów w jednym z najbardziej nowoczesnych muzeów w Krakowie : Oceanarium – muzeum przyrodnicze. Wraz z przewodnikiem dzieci obejrzały żywe okazy fauny i flory z najodleglejszych zakątków świata.

21 lutego w naszej szkole odbył się Międzyklasowy turniej sportowo - rekreacyjny dla uczniów klas IV-VI zorganizowane przez p. B. Pachacz. Najlepsze spośród reprezentacji klasowych otrzymały nagrody ufundowane przez Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.

Na podsumowanie projektu odbył się również komkurs plastyczny „Świat w innym wymiarze”. Dzieci w nim uczestniczące otrzymały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Ze Szkoły Podstawowej w Trzemeśni nagrodzeni zostali: Judyta Biela, Kinga Kasprzycka, Agnieszka Wincenciak z kl. Ia; Joanna Jaśkowiec z kl. Ib; Weronika Urbanik z kl. IIa; Wiktoria Mistarz, Karolina Skałka, Karolina Śmigla z kl. IIIa; Rafał Cygan z kl. Vb.„Jeżdżę z głową”


Nasza szkoła jako jedna z sześciu szkół Gminy Myslenice uczestniczyła w projekcie nauki jazdy na nartach "Jeżdżę z głową". W zajęciach przy Stacji Narciarskiej na górze Chełm wzięła udział 12 - osobowa grupa uczniów klas III. Gmina Myślenice przystąpiła do realizacji projektu nauki jazdy na nartach, realizowanego przez 16 gmin z Małopolski, które otrzymały pomoc finansową z budżetu Województwa na jego realizację.

Celem projektu było: nabycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach; wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich oraz nawyk jazdy w kasku; poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych; zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu, m.in. na stokach narciarskich; upowszechnianie kultury fizycznej; promocja Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu. Program obejmował nie tylko naukę jazdy, ale również kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz bezpiecznego i rozsądnego narciarstwa.


„Lekcje Żywej Historii”


Kontynuacja projektu z poprzedniego roku szkolnego, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych w zakresie historii i kultury. Lekcje Żywej Historii", w całości sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, są organizowane i profesjonalnie przeprowadzane przez firmę „Terra Felix”.


„Ratujemy i uczymy ratować”


Ogólnopolski Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, którego organizatorem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom zdobyć wiadomości i umiejętności niezbędne do prawidłowego nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy.

Dzięki udziałowi w Programie szkoła pozyskała takie pomoce jak: książeczki dla dzieci, Fantomy Miniania, fantomy LittleAnia, filmy edukacyjne, których wykorzystanie na zajęciach wpływa na podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Uczniowie natomiast nabywają praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Realizacja w/w Programu wzbogaca ofertę zajęć dodatkowych w szkole.


„Promocja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”


Udział w projekcie realizowanym przez Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie i Małopolskie Kuratorium Oświaty. Przeszkoleni nauczyciele pracują bezpośrednio z uczniami, promując zdrowe życie. Ważnym przedsięwzięciem w ramach pilotażowego projektu był udział w rejonowym konkursie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: "Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem". Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.


„Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość”


Celem programu jest dostarczenie dzieciom oraz ich rodzicom informacji i wskazówek dotyczących wyrobienia nawyku higieny jamy ustnej, pokazanie prawidłowych sposobów jej pielęgnowania oraz podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za dbanie o higienę jamy ustnej. W roku szkolnym 2011/2012 w realizacji programu wzięło udział 42 uczniów klas pierwszych, którzy otrzymali książeczki oraz zestawy higieniczne - pastę i szczoteczkę do zębów.


„Spójrz inaczej”


Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych, którego celem jest wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci. Realizowany w klasach: III b - p. T. Kordulę i IV b - p. I. Malinowską oraz III a - p. B. Jaśkowiec i IV a - p. G. Kasprzycką, w wymiarze 12 godzin dla każdej klasy.


„Pływanie dla zdrowia”


Wyjazdy i zajęcia na basenie dla uczniów klas III w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012.


„DiAMEnT - Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”


Kontynuacja programu z poprzedniego roku szkolnego. W wyniku II etapu diagnozy uzdolnień uczniów klas IV szkół podstawowych przeprowadzonych w maju i czerwcu 2011r. kolejni uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Od początku roku szkolnego 2011/2012 w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ) kontyuowane się zajęcia dla uczniów zdolnych w ramach projektu DiAMEnT. W zajęciach uczestniczą uczniowie z całego powiatu, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach diagnostycznych. Z naszej szkoły w zajęciach organizowanych w Myślenicach uczestniczy 6 uczniów: 3 z języka angielskiego i 3 z matematyki.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011„Bezpieczne życie”


Celem programu jest nauczenie dzieci, co mogą zrobić dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa.
Program „Bezpieczne życie” był realizowany w Szkole Podstawowej w Trzemeśni w klasach I a i II a. Został zakończony rozdaniem dyplomów dzieciom uczestniczącym w programie oraz drobnych upominków w postaci planów lekcji.


Realizacja programu

Jak pracowaliśmy - kronika


„Lekcje Żywej Historii”


W drugim okresie roku szkolnego, w ramach projektu przeprowadzone zostały w naszej szkole dwa Dni Żywej Historii w każdej z klas IV - VI. Ich celem było zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów szkół podstawowych w zakresie historii i kultury. „Lekcje Żywej Historii" w całości sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu POKL – „Oddolne działania edukacyjne” i dostosowane były do programu historii dla klas IV-VI. Zostały zorganizowane i profesjonalnie przeprowadzone przez firmę „Terra Felix”. Dla każdej klasy przeznaczono dwugodzinny blok lekcyjny, podzielony na dwie części: teoretyczną oraz tę, w której prezentowano przedmioty związane z omawianą epoką. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał komiks historyczny utrwalający zdobytą wiedzę.


„Pływanie dla zdrowia”


Wyjazdy i zajęcia na basenie dla uczniów klas II w drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011.


„Spójrz inaczej”


Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych, którego celem jest wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci. Realizowany będzie w klasach: III b i IV b, w okresie od lutego do maja 2011 r., w wymiarze 12 godzin dla każdej klasy.


„Projekt norweski”


W styczniu w naszej szkole w ramach projektu kontynuowany jest kolejny program Profilaktyka otyłości. Wzięło w nim udział 66 uczniów z klas 2-gich i 3-cich, których rodzice w ubiegłym roku szkolnym wyrazili zgodę na udział dzieci w programie.
W ramach programu:
• Przeprowadzono ankietę wśród dzieci oceniającą nawyki żywieniowe.
• Przeprowadzono pomiary antropometryczne uczniów uczestniczących w programie.
• Odbyły się 4 spotkania edukacyjne z zakresu prawidłowego odżywiania.


„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”


Od 3 stycznia 2011 r. realizację projektu w naszej szkole rozpoczęła kolejna klasa I pod opieką wychowawczyni,
p. B. Skałki. Projekt badawczy "Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.„DiAMEnT - Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”


23 października 2010r. w całej Małopolsce rozpoczęły się zajęcia dla uczniów zdolnych w ramach projektu DiAMEnT. Będą realizowane w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ), uruchamianych na bazie wybranych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach uczestniczą uczniowie z całego powiatu, którzy uzyskali najlepsze wyniki w testach diagnostycznych. Z naszej szkoły w zajęciach organizowanych w Myślenicach, uczestniczy 4 uczniów: 2 z języka angielskiego, 1 z matematyki, 1 z technologii informacyjno-komunikacyjnych.


„Owoce w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


„Mleko w szkole”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego.


„Zielone spacery”


Kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego. Projekt realizowany przy współpracy z ZUO w Myślenicach. Cykl wycieczek edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów klas IV - VI. Zajęcia, które sprzyjają rozwojowi świadomości ekologicznej dzieci.


Programy i projekty realizowane w naszej szkole w roku szkolnym 2009/2010„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”


Projekt badawczy "Pierwsze uczniowskie doswiadczenia - drogą do wiedzy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie teorii w praktyce, zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele.


W SP w Trzemeśni projekt realizowała obecna klasa II b pod opieką p. A. Nalepy. Od II semestru realizację projektu rozpocznie kl. I b z wychowawczynią, p. T. Kordulą, a następnie kolejna klasa I z wychowawczynią, p. B. Skałką.


„Smak zdrowia”


Program edukacyjny, którego celem jest promowanie zdrowego stylu życia. Program edukacyjny "Smak Zdrowia" adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych, wychowawców nauczania zintegrowanego i rodziców. Dzieci - i pośrednio rodziece - uczą się zdrowego stylu życia, w tym przede wszystkim właściwych nawyków żywieniowych, ale także właściwych zachowań higienicznych i kulturalnych. Rozbudzana jest w nich także potrzeba systematycznej aktywności ruchowej (m.in zapobieganie otyłości). Projekt, dzięki ciekawym i oferowanych bezpłatnie materiałom, stanowi wartościowe uzupełnienie prowadzonych przez szkołę działań edukacyjnych. Jednakże kształtowanie prawidłowych nawyków służących zdrowiu to zadanie zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Konieczna jest zatem ścisła współpraca szkoły i domu. Dlatego pakiety edukacyjne zawierają dodatkowe materiały: broszury przygotowane dla rodziców uczniów realizujących program, oraz plakaty obrazujące ideę programu "Smak zdrowia". Dla nauczycieli stworzony został poradnik, który ma pomóc im w realizacji programu i stanowi źródło wiedzy na temat zdrowego odżywiania i potrzeb młodego organizmu. W programie "Smak Zdrowia" wzięło udział 74 uczniów klas I-II Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.


„Projekt norweski”


Tytuł projektu: Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia.
W SP w Trzemeśni w ramach projektu przewidzano realizację dwóch programów:

1. Profilaktyka wad postawy (w bieżącym roku szkolnym) polegająca na kolejnych działaniach:
Działanie I: Badanie przesiewowe uczniów w szkole w kierunku wykrywania wad postawy.
Działanie II: Po zakwalifikowaniu badanych uczniów do zajęć korekcyjnych - zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wszyscy uczniowie przebadani pod względem wad postawy, uczestniczą w dodatkowych godzinach gimnastyki korekcyjnej w okresie od października 2009 r. do czerwca 2010 r.
Działanie III: Szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki wad postawy .

2. Profilaktyka otyłości obejmuje dzieci w wieku 7-8 lat (kontynuacja w przyszłym roku szkolnym).


„Regionalne tradycje rękodzielnicze - warsztaty dla dzieci”


Realizowany przy wsółpracy ze Stowarzyszeniem Twórców i Artystów "Cepry" z Wiśniowej
Harmonogram projektu w ramach programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów"(Fundacja BZ WBK)
Regionalne tradycje rękodzielnicze - warsztaty dla dzieci (szkoła w Trzemeśni)
Styczeń, ferie 2010 :
- warsztaty z haftu regionalnego, podstawy
- warsztaty - plastyka obrzędowa
Marzec 2010
- konkurs rękodzieła na najpiękniejszą pisankę beskidzką
- rostrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród
Maj 2010
- wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Krakowie (Szlakiem Przodków) + warztaty rękodzielnicze w muzeum
- podsumowanie projektu
HAFT REGIONALNY. Instuktor opowie o tradycji haftu w regionie Beskidu, zaprezentuje podstawy haftu, zademonstuje prace z własnego zbioru. Pokaże dzieciom, jak haftuje się na płótnie i na aksamicie. Omówi tradycyjne hafty beskidzkie, w tym wiśniowskie i sposoby ich wykorzystania. Na wstępnych zajęciach zostaną omówione materiały i narzędzia niezbędne do haftowania (tkaniny, nici, tamborki, igły, nożyczki). Na kolejnych zajęciach dzieci będą wykonywać pod okiem instruktora własne prace. Efekt tych ćwiczeń (serwetki, zdobiona odzież, ozdoby świąteczne) zostanie zaprezentowany na wystawie prac oraz w Domu Kultury we Wiśniwej.


„Bezpieczne życie”


Program edukacyjny zatwierdzony przez Ministra Edukacji i realizowany pod patronatem Wydziału Szkolenia Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Program będzie poświęcony bezpieczeństwu dzieci na drodze, w szkole oraz w domu. Programem będą objęte dzieci klas I-III szkół podstawowych. Wdrożenie programu planuje się od II semestru r. szk. 2009/2010.


„DiAMEnT - Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty”


Od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago realizują projekt DiAMEnT, którego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim. Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt innowacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz technologii informacyjno - komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej)……… więcej informacji


„Mleko w szkole”


Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Realizacja programu stała się realna dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską. Wszyscy uczniowie SP w Trzemeśni otrzymują mleko w kartonikach.


„Owoce w szkole”


Program „Owoce w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców
i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częścią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską. W Polsce zaplanowano w roku szkolnym 2009/2010 pomoc dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, czyli dla ponad miliona dzieci.
Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej
i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. Uczniowie klas
I - III SP w Trzemeśni objęci zostali programem od drugiego semestru roku szkolnego 2009/2010. Otrzymują owoce i warzywa trzy razy w tygodniu.


„Spójrz inaczej”


Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych, którego celem jest wspieranie psychospołecznego rozwoju dzieci. Realizowany będzie w klasach III-cich, w okresie od lutego do maja 2010 r., w wymiarze 12 godzin dla każdej klasy.


„Pływanie dla zdrowia”


Wyjazdy i zajęcia na basenie dla uczniów klas I-szych w drugim semestrze roku szkolnego 2009/2010.


„Zielone spacery”


Projekt realizowany przy współpracy z ZUO w Myślenicach. Cykl 8 wycieczek edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów klas III - VI. Zajęcia, które sprzyjają rozwojowi świadomości ekologicznej dzieci, będą przeprowadzane, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, od maja do września 2010 r.