SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


PRZEWODNICZĄCA

KATARZYNA SROKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

EWA RAJCA


SEKRETARZ

DANUTA STAROCH

KOMISJA REWIZYJNA

IRENA IWANICKA
MARTA GRZESIK

CZŁONKOWIE

MAŁGORZATA BURKAT CEPAK
DOROTA KASPRZYCKA
JOANNA MALINA
MAGDALENA MAZGAJ
DARIA SKÓRA
MAŁGORZATA SŁOWIK