KOMUNIKAT


1. Wpłaty uczniów na obiady w stołówce szkolnej za cały miesiąc są przyjmowane najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca. Wpłaty należy dokonać u Pani Kazimiery Pałki.

2. Pieniądze za niewykorzystane obiady będą zwracane tylko w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u Pani Kazimiery Pałki.

3. Koszty obiadu w Szkole Podstawowej w Trzemeśni z dniem 03.01.2011 r. wynoszą :

UCZNIOWIE :
Cały obiad = 3,00 zł
Zupa = 1,00 zł
Drugie danie = 2,50 zł

Nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi :
Cały obiad = 8,00 zł

4. W stołówce obowiązują trzy przerwy obiadowe:

Dla uczniów szkoły podstawowej – po 4 i 5 godzinie lekcyjnej.
Dla uczniów gimnazjum – po 6 godzinie lekcyjnej.
Uczniowie gimnazjum mogą wyjatkowo skorzystać z obiadów na 4 i 5 przerwie obiadowej pod warunkiem, że ukończyli zajęcia dydaktyczne i są wolne miejsca.
REGULAMIN STOŁÓWKI