UWAGA


PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA DO KLAS I - VII W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SĄ BEZPŁATNE I BĘDĄ ZAMAWIANE PRZEZ SZKOŁĘ.

Wyjątek stanowi podręcznik do religii. Informacje na ten temat zostaną przekazane
po 15 sierpnia.


LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - tutaj


Pomoc dla Bartka Jaśkowca z klasy III b - dalejW sekretariacie szkoły można odebrać druki RODZINA 500+