Zebranie z Rodzicami


Zebranie z Rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej odbędzie się 25 stycnia 2017 r.(środa) o godzinie 17.00.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas /dn. 25.01.17 r./ w następujących salach lekcyjnych:KLASA

NR SALI

KLASA

NR SALI

I A

1

IV A

10

I B

18

IV B

5

II A

3

V A

6

II B

5 gimnazjum

V B

2

III A

4

VI A

9

III B

świetlica

VI B

8Podczas wywiadówki będzie można się spotkać nie tylko z wychowawcami, ale także ze wszystkimi nauczycielami poszczególnych przedmiotów, dyżurującymi w pokoju nauczycielskim.

Wpłaty na fundusz Komitetu Rodzicielskiego będzie można dokonać podczas spotkań z wychowawcami.


KOMUNIKAT


Wpłaty uczniów na obiady w stołówce szkolnej za miesiąc luty 2017 r. będą przyjmowane do końca stycznia 2017 r. Wpłaty należy dokonać u Pani Kazimiery Pałki.

Trzemeśnia, 02.01.2017 r.Kalendarz roku szkolnego 2016-2017 - tutaj


Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2016-2017 - tutaj


Lista podręczników na rok szkolny 2016-2017 - tutaj


Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016-2017 - tutajInformacje o konkursach w roku szkolnym 2016-2017 - dalej


Pomoc dla Bartka Jaśkowca z klasy II b - dalejW sekretariacie szkoły można odebrać druki RODZINA 500+