LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - tutaj


SZKOLNA SEGREGACJA ODPADÓW - dalej


Kalendarz roku szkolnego 2016-2017 - tutaj


Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2016-2017 - tutaj


Lista podręczników na rok szkolny 2016-2017 - tutaj


Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2016-2017 - tutajInformacje o konkursach w roku szkolnym 2016-2017 - dalej


Pomoc dla Bartka Jaśkowca z klasy III b - dalejW sekretariacie szkoły można odebrać druki RODZINA 500+